Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật này giải thích cách Pine FX (đôi khi được gọi là “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”) thu thập, sử dụng và lưu trữ thông tin cá nhân không công khai của các khách hàng và các bên liên quan có mối quan hệ tiềm năng với Pine FX (đôi khi được gọi là “bạn” , “của bạn” Hoặc “khách hàng tiềm năng”). Chính sách này chỉ áp dụng cho thông tin cá nhân không công khai của các cá nhân (không phải tổ chức).

Thông tin cá nhân không công khai được thu thập

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân không công khai trong các trường hợp sau: (a) Bạn mở và duy trì một tài khoản với công ty của chúng tôi, (b) Bạn hỏi chúng tôi về các sản phẩm hoặc dịch vụ tài chính mà chúng tôi cung cấp.

Cụ thể, chúng tôi thu thập thông tin cá nhân không công khai thông qua các kênh sau

(a) Tài liệu mở tài khoản và bất kỳ biểu mẫu nào khác mà bạn gửi cho chúng tôi (chẳng hạn như tên, địa chỉ, số an sinh xã hội, số khai thuế, tài sản và thu nhập); 
(b) Các giao dịch chúng tôi thực hiện hoặc giao dịch với chúng tôi (bao gồm số dư tài khoản, gửi/rút tiền mặt);
(c) Các tổ chức bên ngoài Pine FX (chẳng hạn như thông tin được cung cấp bởi các cơ quan xếp hạng tín dụng);
(d) Duyệt trang web của Pine FX (cookie có thể được sử dụng để theo dõi các hoạt động của bạn khi duyệt trang web, nhưng sẽ không được sử dụng để lấy thông tin cá nhân của bạn trừ khi bạn cung cấp thông tin đó với sự hiểu biết của mình);
(e) Tư vấn trực tiếp về các sản phẩm hoặc dịch vụ tài chính của Pine FX (chẳng hạn như giao dịch với MT4).

Chia sẻ thông tin cá nhân không công khai

Chúng tôi sẽ không bán hoặc cho thuê thông tin khách hàng. Trừ khi được pháp luật cho phép, chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân không công khai của khách hàng hiện tại hoặc trước đây cho bất kỳ bên thứ ba hoặc chi nhánh không trực thuộc nào. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin trong các trường hợp sau:
(a) Cung cấp thông tin cho các nhà cung cấp dịch vụ về quản lý tài khoản và dịch vụ, bao gồm luật sư, kế toán viên, kiểm toán viên và các chuyên gia khác; 
(b) Cung cấp thông tin cho các công ty liên kết để tư vấn và hỗ trợ cá nhân liên tục cho bạn về các sản phẩm và dịch vụ bạn mua thông qua chúng tôi và giới thiệu cho bạn các sản phẩm và dịch vụ khác có thể hữu ích cho bạn;
(c) Cung cấp thông tin cho các công ty không liên kết để thực hiện các dịch vụ thay mặt cho Pine FX, nhưng chỉ để quảng bá các sản phẩm hoặc dịch vụ tài chính do Pine FX cung cấp; cung cấp thông tin theo yêu cầu của giấy triệu tập, lệnh của tòa án, tố tụng tư pháp hoặc cung cấp thông tin cho cơ quan có thẩm quyền;
(d) Cung cấp thông tin để ngăn chặn gian lận, giao dịch trái phép (chẳng hạn như rửa tiền), khiếu nại hoặc trách nhiệm pháp lý khác. Nếu bạn không phải là khách hàng tiềm năng của Pine FX, chúng tôi có thể chia sẻ một số hoặc tất cả thông tin cá nhân của bạn với các tổ chức không liên kết theo sự cho phép của pháp luật. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin đó với các nhà cung cấp dịch vụ bán sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi. Ngoài ra, thông tin chúng tôi cung cấp không bao gồm thông tin tín dụng (chẳng hạn như lịch sử tín dụng và giá trị ròng) hoặc thông tin thu nhập; 
(e) Luật pháp cho phép bạn “từ chối” việc chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân không công khai về bạn với các công ty liên kết và không liên kết trong một số trường hợp nhất định, nghĩa là bạn có thể yêu cầu Pine FX không tiết lộ thông tin đó. Chúng tôi không chia sẻ thông tin của bạn với bất kỳ chi nhánh hoặc bên thứ ba nào gây ra quyền từ chối. Do đó, bạn không nhất thiết phải chọn từ chối. Nếu chúng tôi muốn tiết lộ thông tin của bạn theo cách không phù hợp với chính sách này trong tương lai, chúng tôi sẽ thông báo trước cho bạn và cho phép bạn từ chối tiết lộ thông tin đó.

công nghệ an toàn

Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật cho thông tin cá nhân được lưu trữ trên trang web Pine FX, sử dụng nhiều công cụ khác nhau như tường lửa và mã hóa dữ liệu, đồng thời yêu cầu bạn nhập tên người dùng và mật khẩu duy nhất trước khi bạn có thể xem thông tin tài khoản trực tuyến, qua đó bảo vệ thông tin tài khoản của bạn. Về quy trình bảo mật nội bộ, chúng tôi chỉ cho phép người quản lý hoặc nhân viên phải biết thông tin này để thực hiện các dịch vụ cho khách hàng của chúng tôi xem thông tin cá nhân không công khai. Tại Pine FX, chúng tôi coi trọng việc bảo vệ thông tin cá nhân không công khai của khách hàng và khách hàng tiềm năng, đồng thời sẽ tiếp tục cố gắng hết sức để thuyết phục bạn rằng các biện pháp bảo vệ thông tin của chúng tôi sẽ đáp ứng nhu cầu của bạn.

Thay đổi chính sách bảo mật

Chúng tôi có thể sửa đổi chính sách bảo mật của mình trong tương lai và cập nhật nó trên trang web của Pine FX trong thời gian tới. Miễn là bạn là khách hàng hoặc khách hàng tiềm năng của Pine FX, chúng tôi sẽ gửi cho bạn chính sách bảo mật mới nhất ít nhất mỗi năm một lần.

Cập nhật thông tin cá nhân không công khai của bạn

Chúng tôi cố gắng duy trì tính đầy đủ và chính xác của thông tin tài khoản của bạn. Nếu bạn cho rằng hồ sơ của chúng tôi là sai hoặc không đầy đủ, vui lòng cho chúng tôi biết và chúng tôi sẽ điều tra và khắc phục mọi điểm không chính xác ngay khi có thể. Bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại hoặc địa chỉ email sau để cập nhật thông tin. Nếu viết thư, vui lòng cho biết tên, địa chỉ gửi thư và số điện thoại của bạn, và nếu có thể, vui lòng cho biết số tài khoản của bạn.

Các vấn đề

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách bảo mật của chúng tôi, tất cả các câu hỏi qua email sẽ được gửi đến Phòng Dịch vụ Khách hàng: [email protected]