AN TOÀN TIỀN

Sự an toàn cho tiền của khách hàng luôn là phần quan trọng nhất của Pine FX. Pine FX hứa hẹn sẽ luôn đảm bảo an toàn cho tiền của bạn và là nhà môi giới giao dịch trực tuyến đáng tin cậy của bạn.

Quy định

Là một nhà môi giới được quản lý, Pine FX hoạt động theo các quy tắc và đạo đức kinh doanh. Chúng tôi đáp ứng các tiêu chuẩn tài chính nghiêm ngặt và thường xuyên báo cáo với cơ quan quản lý theo yêu cầu.

Phân chia quỹ

Là một khách hàng bán lẻ, tiền của bạn được giữ trong các tài khoản tách biệt, tách biệt với tiền của chính chúng tôi.

HỢP TÁC TOÀN CẦU

Pine FX hợp tác với nhiều ngân hàng trên thế giới để đa dạng hóa các phương thức gửi và rút tiền.

//Pine FX coi sự an toàn và bảo mật của tiền của bạn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi//

BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN

Pine FX sử dụng một thỏa thuận bảo mật mạng lớp socket bảo mật cung cấp dịch vụ bảo mật thông tin liên lạc cho việc liên lạc dữ liệu giữa công ty và khách hàng, bảo vệ khách hàng và đảm bảo quyền riêng tư của tất cả thông tin khách hàng khi họ thực hiện các giao dịch thông qua công ty. 

1. Danh tính người dùng và chiến lược xác thực máy chủ để đảm bảo rằng dữ liệu được gửi đến đúng máy khách và máy chủ

2. Mã hóa trong quá trình truyền dữ liệu để ngăn dữ liệu bị đánh cắp và sử dụng trái phép bởi các bên thứ ba

3. Duy trì tính toàn vẹn của dữ liệu và đảm bảo rằng dữ liệu không bị thay đổi trong quá trình truyền

Dịch vụ địa phương

Thiết lập các trung tâm dịch vụ bản địa hóa trong hoặc trên toàn thế giới để tích cực tham gia các triển lãm và bài giảng toàn cầu, Cung cấp dịch vụ trực tiếp cho khách hàng để khách hàng có thể giữ liên lạc lần đầu tiên và 24 giờ một ngày.

Chưa có tài khoản?