lịch kinh tế

lịch kinh tế

Trao quyền cho các nhà đầu tư của bạn để theo dõi, dự đoán và hành động.

Với dữ liệu kinh tế vĩ mô có thể hành động theo thời gian thực, Lịch kinh tế của TC cho phép bạn dễ dàng theo dõi, dự đoán và hành động theo các sự kiện có khả năng làm thay đổi thị trường. Bạn có thể nhận được nhiều thứ hơn ngoài biểu đồ tĩnh hoặc bản xem trước tác động。 Bạn có thể lọc các sự kiện kinh tế của 38 quốc gia theo tầm quan trọng hoặc quốc gia của nó, theo dõi từng sự kiện trong thời gian thực hoặc xem qua các sự kiện tương tự trước đó diễn ra như thế nào trên biểu đồ giá và sự kiện! Với lịch kinh tế, bạn có thể
Biểu đồ ngoại hối gắn liền với các sự kiện kinh tế:Với hơn 115 biểu đồ FX được ánh xạ tới các sự kiện kinh tế khác nhau, bạn có thể dễ dàng theo dõi các cặp của chúng thông qua định giá theo thời gian thực và nhanh chóng hành động nếu cần.
Các chỉ số gắn liền với các sự kiện kinh tế: Nhận danh sách phong phú các sự kiện kinh tế cho 38 quốc gia, được ánh xạ tới các chỉ số mục tiêu. Bạn có thể lọc chỉ số bạn chọn và xem biểu đồ giá và sự kiện tương ứng, giúp bạn đưa ra quyết định đầu tư kịp thời khi sự kiện kinh tế xảy ra.
Hiệu suất lịch sử: Các giá trị “dự báo” và “thực tế” trong 5 năm qua được vạch ra cho từng sự kiện kinh tế, cho phép bạn dễ dàng khám phá xu hướng lịch sử và hiểu rõ hơn về ảnh hưởng của nó đối với tiền tệ.
Real-time data: The macro-economic data is tracked and updated in real-time, ensuring you are always acting on the most recent data!
TUYÊN BỐ RỦI RO
Thông tin do Trading Central cung cấp có thể được khách hàng của Pine FX sử dụng để giúp đưa ra các chiến lược và quyết định giao dịch, nhưng không phải là tuyên bố về sự thật, cũng không phải là lời hứa về bất kỳ lợi nhuận hoặc kết quả tích cực nào trong tương lai. Thông tin và ý kiến do Trading Central cung cấp chỉ dành cho đánh giá và phán đoán độc lập của các biên tập viên và nhà phân tích, đồng thời chỉ mang tính chất tham khảo và không được sử dụng làm cơ sở thay thế cho nghiên cứu độc lập sâu rộng. Pine FX không đảm bảo tính chính xác của các tuyên bố hoặc tuyên bố về nội dung của nó. Tất cả thông tin và ý kiến do Trading Central cung cấp không xem xét mục tiêu đầu tư, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính của những người cụ thể và không cấu thành bất kỳ đề xuất hoặc khuyến nghị nào liên quan đến sản phẩm đầu tư. Pine FX không chịu trách nhiệm về bất kỳ kết quả tiêu cực nào do bất kỳ chiến lược giao dịch nào gây ra.