tiền điện tử

Giao dịch CFD trên các loại tiền kỹ thuật số phổ biến nhất trên thế giới.

tiền điện tử

Tài sản mới của tiền điện tử ở đây để bạn giao dịch!
Pine FX cung cấp các sản phẩm CFD tiền điện tử được yêu thích trên internet, cho phép bạn giao dịch CFD trên các loại tiền kỹ thuật số phổ biến nhất trên thế giới.
· Giao dịch với đòn bẩy 1:30
· Lô tối thiểu 0,01
· Mua hoặc bán khống