năng lượng

Giao dịch dầu và khí tự nhiên với Pine FX.

Dầu (Giao ngay)

Dầu thô: Đối với đa số người tiêu dùng, dầu mỏ được coi là nguồn năng lượng, nguồn điện cho cuộc sống hàng ngày. Ngày càng có nhiều nhà đầu tư có cách hiểu mới về dầu thô. Là một tài sản đầu tư, dầu thô không chỉ là nhiên liệu mà còn là một tài sản. Nó có ý nghĩa to lớn để phòng ngừa chống lại sự suy yếu hơn nữa của đồng đô la. Pine FX cung cấp các sản phẩm năng lượng cho khách hàng, bao gồm dầu thô Brent (UKOUSD) và dầu thô Texas (USOUSD). Một lô tiêu chuẩn là 1.000 thùng và lô giao dịch tối thiểu là 0,01 lô (10 thùng).
Pine FX cung cấp mức chênh lệch cực kỳ cạnh tranh (chênh lệch STP: 3,5 chênh lệch ECN: 1,5) và đòn bẩy giao dịch là 100:1 Giá trị của 1 điểm dầu thô là 10 USD, và ký quỹ là: giá * 1000 thùng * lô / đòn bẩy.

Khí tự nhiên (Giao ngay)

Khí tự nhiên có thể được sử dụng để đáp ứng nhu cầu giao dịch đầu tư của khách hàng cá nhân đối với tài sản hàng hóa. khách hàng có thể hiện thực hóa mục đích phân bổ tài sản đa dạng thông qua giao dịch khí thiên nhiên qua tài khoản. Giống như dầu thô, biến động giá của các sản phẩm khí đốt tự nhiên phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm cung, cầu và niềm tin chung vào nền kinh tế toàn cầu. Pine FX cung cấp cho khách hàng sản phẩm khí tự nhiên (XNGUSD). Một lô tiêu chuẩn là 10.000 triệu đơn vị nhiệt Anh (mmBtu) và lô giao dịch tối thiểu là 0,01 lô (100 mmBtu).
Pine FX cung cấp chênh lệch gas tự nhiên có tính cạnh tranh cao (chênh lệch trung bình STP: 53 / chênh lệch trung bình VIP: 45 / chênh lệch trung bình ECN: 36) và đòn bẩy giao dịch là 1:100. Giá trị điểm của 1 điểm khí đốt tự nhiên là: 10USD Biên độ khí đốt tự nhiên là: giá*10.000 triệu đơn vị nhiệt Anh*số lô/đòn bẩy.