chỉ số

Tận hưởng giao dịch của các chỉ số.

chỉ số

Giao dịch chỉ số của Pine FX được coi là CFD và các nhà đầu tư chỉ cần giao dịch thông qua thay đổi giá giao dịch, thay vì mua tài sản thực. 

Pine FX sử dụng cơ chế giao dịch “lô”, nghĩa là tất cả các sản phẩm chỉ số đều sử dụng hợp đồng tiêu chuẩn làm đơn vị giao dịch. Các hợp đồng tiêu chuẩn này sao chép hoàn toàn giá trị thị trường hoặc một phần giá trị của chỉ số tương ứng. Sau khi đơn giản hóa, nhà đầu tư có thể giao dịch dưới dạng hợp đồng tiêu chuẩn tương ứng với một khoản ký quỹ cố định. Đơn vị giao dịch của tất cả các chỉ số thực sự là “một hợp đồng”, chẳng hạn như 1 hợp đồng của WS30 và 1 hợp đồng của ASX200. Để phản ánh tình hình trong tương lai hiệu quả hơn và duy trì đủ thanh khoản, chúng tôi đã phát triển đơn vị giao dịch tối thiểu như trong hình bên dưới.

Pine FX cung cấp cho bạn chín chỉ số giao ngay: